• ไทยซัมซุง ประกันชีวิต
  • ไทยซัมซุง ประกันชีวิต
  • ไทยซัมซุง ประกันชีวิต
  • ไทยซัมซุง ประกันชีวิต
  • ไทยซัมซุง ประกันชีวิต
  • ไทยซัมซุง ประกันชีวิต

กิจกรรมเพื่อสังคม

ไทยซัมซุงประกันชีวิต เดินหน้ามอบคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 3 ในโครงการไทยซัมซุง ประกันชีวิต เพื่อน้องได้เรียน (Thai Samsung Life Insurance for Children to Learn) เพิ่มโอกาสการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำระหว่างเยาวชนในต่างจังห

ไทยซัมซุงประกันชีวิต เดินหน้ามอบคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 3 ในโครงการไทยซัมซุง ประกันชีวิต...

 

บริษัท ไทยซัมซุงประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณบรรณยง นราสวัสดิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงาน NGO มอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การเรียนในโครงการ&ldquo...

อ่านต่อ >>

แบบประกัน

ในการพัฒนาไปสู่ที่สุดแห่งคุณภาพของ
บริษัทประกันชีวิต
ในประเทศไทย

อ่านต่อ >>

ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องด้วยสถานการณ์ภายในประเทศที่เกิดขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา คุณอิก เจ ฮาน ประธานบริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ. ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จึงตั้งเป้า...

อ่านต่อ >>

ข้อมูลไทยซัมซุง