• ไทยซัมซุง ประกันชีวิต
  • ไทยซัมซุง ประกันชีวิต
  • ไทยซัมซุง ประกันชีวิต
  • ไทยซัมซุง ประกันชีวิต
  • ไทยซัมซุง ประกันชีวิต

ข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยซัมซุงประกันชีวิต เปิดตัวสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง 3 แบบใหม่ คุ้มครองแบบตรงจุดได้มากถึง 2 ชั้น

ไทยซัมซุงประกันชีวิต เปิดตัวสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง 3 แบบใหม่ คุ้มครองแบบตรงจุดได้มากถึง 2 ชั้น ...

 

ไทยซัมซุงประกันชีวิตมีสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง 50 โรคทวีคูณ หรือ DD 50 อยู่แล้ว ซึ่งให้ความคุ้มครองทั้งกรณีเจ็บป่วยด้วย 50 โรคร้ายแรงตามเงื่อนไขกรมธรรม์ รวมทั้งการเสียชีวิตทุกกรณีแ...

อ่านต่อ >>

แบบประกัน

ในการพัฒนาไปสู่ที่สุดแห่งคุณภาพของ
บริษัทประกันชีวิต
ในประเทศไทย

อ่านต่อ >>

กิจกรรมเพื่อสังคม

ด้วยหัวใจแห่งการแบ่งปัน
We Love & Share

อ่านต่อ >>

ข้อมูลไทยซัมซุง