• ซัมซุง ประกันชีวิต
  • ซัมซุง ประกันชีวิต
  • ไทยซัมซุง ประกันชีวิต
  • ไทยซัมซุง ประกันชีวิต
  • ซัมซุง ประกันชีวิต
  • ไทยซัมซุง ประกันชีวิต
  • ไทยซัมซุง ประกันชีวิต
  • ไทยซัมซุง ประกันชีวิต

ข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยซัมซุงประกันชีวิต เปิดตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์แบบชำระเบี้ยครั้งเดียว ที่มอบความคุ้มครองชีวิต 110% เลือกระยะเวลารับความคุ้มครองได้ 3 ปี 5 ปี และ 10 ปี รับเงินคืนต่อปีในอัตราที่สูงกว่า เปิดขายในวงเงิน 200 ล้านบาท

ไทยซัมซุงประกันชีวิต เปิดตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์แบบชำระเบี้ยครั้งเดียว ที่มอบความคุ้มครองชีวิต 110% เลือกร...

 

นายบรรณยง นราสวัสดิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ให้ข้อมูลว่า บริษัทฯ เปิดขายผลิตภัณฑ์เพื่อการออมเงินพร้อมความคุ้มครองเป็นประกันชีวิตแบบชำ...

อ่านต่อ >>

แบบประกัน

ในการพัฒนาไปสู่ที่สุดแห่งคุณภาพของ
บริษัทประกันชีวิต
ในประเทศไทย

อ่านต่อ >>

กิจกรรมเพื่อสังคม

ด้วยหัวใจแห่งการแบ่งปัน
We Love & Share

อ่านต่อ >>

ข้อมูลไทยซัมซุง