ไทยซัมซุง ประกันชีวิต
คณะกรรมการบริษัท

หน้าแรก /เกี่ยวกับเรา/คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

นาย โชคชัย อักษรนันท์

ประธานกรรมการ

Chairman

นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล

กรรมการ

Committee

นายวิชัย กุลสมภพ

กรรมการ

Committee

นายฮาน อิก เจ

กรรมการ

Committee

นายโซง เดวิด ควาง ชอล

กรรมการ

Committee

นายคมกฤษ ลายลักษณ์

กรรมการ

Committee

นายลี มาน เจ

กรรมการ

Committee

นางอัมพร แก้วสุวรรณ

กรรมการ

Committee