ไทยซัมซุง ประกันชีวิต
กิจกรรมเพื่อสังคม

หน้าแรก /กิจกรรมเพื่อสังคม /รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

 

ไทยซัมซุง ประกันชีวิต มอบกระเป๋านักเรียนในโครงการ ไทยซัมซุง ประกันชีวิต We Love & Share…กระเป๋านักเรียนเพื่อน้อง ให้เด็กๆ มีกระเป๋านักเรียนใช้ เติมเต็มช่องว่างด้านการศึกษา และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอม

นางกรวรรณ แซ่เล้า ผู้อำนวยการฝ่ายขาย จ.กาญจนบุรี บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำทีมพนักงานจิตอาสา และผู้บริหารของบริษัทฯ เดินทางมามอบกระเป๋านักเรียนในโครงการ ไทยซัมซุง ประกันชีวิต We Love & Share…กระเป๋านักเรียนเพื่อน้อง ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดชุกพี้ ในระดับอนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 รวมทั้งสิ้น จำนวน 202 ใบ เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ในการเติมเต็มช่องว่างด้านการศึกษาแก่เยาวชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและมีความขาดแคลน อีกทั้งช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอม รับมอบโดยนายอาคม แก้วประเสริฐ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวัดชุกพี้  ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ยังได้นำเกมการออม (Thai Samsung Life Insurance Saving Game) ซึ่งเป็นเกมที่จะปลูกฝังแนวคิดด้านการออมและการวางแผนการใช้จ่ายเบื้องต้น มาให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านเครื่อง Tablet เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องการออมและการวางแผนการใช้จ่ายเบื้องต้นแก่น้องๆ โรงเรียนวัดชุกพี้ ต. ม่วงชุม อ. ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 12 มิถุนายนที่ผ่านมา

<< ย้อนกลับ