ไทยซัมซุง ประกันชีวิต
กิจกรรมเพื่อสังคม

หน้าแรก /กิจกรรมเพื่อสังคม /รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

 

พลังฝ่ายขาย พลังความดี มอบคอมพิวเตอร์ให้น้องๆ ที่ขาดแคลน 29 โรงเรียน

บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ยังคงเดินหน้านำทัพพลังฝ่ายขาย มอบคอมพิวเตอร์ในโครงการไทยซัมซุง ประกันชีวิต เพื่อน้องได้เรียน (Thai Samsung Life Insurance for Children to Learn) ในพื้นที่การทำงานหลายจังหวัด ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อเพิ่มโอกาสให้เด็กและเยาวชนไทยให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและแหล่งการเรียนรู้จากทั่วทุกมุมโลก ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา โดยได้คัดเลือกสถานศึกษาที่มีความขาดแคลนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และสนับสนุนคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 ชุด พร้อมอุปกรณ์โต๊ะ เก้าอี้ โปรเจ็คเตอร์ เครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์การเรียนต่างๆ ให้แก่สถานศึกษาดังกล่าว เพื่อเพิ่มโอกาสให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว

ปี พ.ศ. 2555 ส่งมอบคอมพิวเตอร์ไปแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 12 โรงเรียน

ปี พ.ศ. 2556 ส่งมอบคอมพิวเตอร์ไปแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 7 โรงเรียน

ปี พ.ศ. 2557 ส่งมอบคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม จำนวนทั้งสิ้น 10 โรงเรียน

บริษัทฯ ได้ส่งมอบคอมพิวเตอร์ ตลอดระยะเวลา 3 ปี ส่งมอบคอมพิวเตอร์รวมทั้งสิ้นจำนวน 29 โรงเรียน สามารถช่วยเหลือเด็กและเยาวชนไปแล้วกว่า 30,000 คน

<< ย้อนกลับ