ไทยซัมซุง ประกันชีวิต
กิจกรรมเพื่อสังคม

หน้าแรก /กิจกรรมเพื่อสังคม /รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

 

ไทยซัมซุง ประกันชีวิต มอบกระเป๋านักเรียนในโครงการ ไทยซัมซุง ประกันชีวิต We Love & Share…กระเป๋านักเรียนเพื่อน้อง

เมื่อเร็วๆนี้ ผู้บริหารและพนักงานจิตาสา บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณพิศณฑ์ กุลชนตรัยสิทธิ์ ผู้อำนวยการอาวุโสแผนกขยายงานตัวแทน และคุณศศกร เหรียญเกษมสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายขายและเจ้าของสำนักงานตัวแทนนครศรีธรรมราช 2 พร้อมด้วยเพื่อนพนักงานฝ่ายขาย เดินทางไปมอบกระเป๋านักเรียนในโครงการ ไทยซัมซุง ประกันชีวิต We Love & Share…กระเป๋านักเรียนเพื่อน้อง ให้แก่น้องๆ โรงเรียนบ้านโคกวัด และโรงเรียนชุมชนบ้านหน้าเขา ต.ทุ่งสัง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 120 ใบ เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ในการเติมเต็มช่องว่างด้านการศึกษาแก่เยาวชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและมีความขาดแคลน ทั้งนี้ทั้งสองโรงเรียน เป็นโรงเรียนที่มีขนาดเล็ก เปิดสอนในระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนตั้งอยู่ห่างไกลชุมชน ผู้ปกครองนักเรียนมีฐานะยากจน การส่งมอบกระเป๋านักเรียนในโครงการฯ จึงสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและลดค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครองได้อีกทางหนึ่ง

<< ย้อนกลับ