ไทยซัมซุง ประกันชีวิต
กิจกรรมเพื่อสังคม

หน้าแรก /กิจกรรมเพื่อสังคม /รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

 

จิตอาสาไทย – เกาหลี ร่วมปลูกป่าชายเลนถาวร ในโครงการ Green Global Project...We love Thailand

บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นความสำคัญในการดำเนินกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม หรือ CSR (Corporate Social Responsibility) ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะ ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ล่าสุด คุณคัง ซึง มิน Head of SFC นำพนักงานจิตอาสาของไทยซัมซุง ประกันชีวิต และซัมซุงประกันชีวิต ประเทศเกาหลี กว่า 50 คน ร่วมปลูกป่าชายเลนถาวร ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน โรงเรียนบางตะบูนวิทยา จ.เพชรบุรี ในโครงการ “Green Global Project...We love Thailand” ครั้งที่ 8 โครงการดังกล่าวฯ ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เพื่อรักษาและคืนความสมดุลย์แก่ระบบนิเวศป่าชายเลน รวมไปถึงการสร้างแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับป่าชายเลน ให้เป็นประโยชน์สำหรับเด็กและเยาวชนในอนาคตอีกด้วย

สำหรับกิจกรรมในวันที่สอง พนักงานจิตอาสาจากทั้งสองประเทศ ได้เดินทางไปทำกิจกรรมสันทนาการ และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่น้องๆ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล จ.เพชรบุรี ซึ่งน้องๆ เป็นเด็กพิเศษ (ออทิสติก) กิจกรรมในครั้งนี้ เต็มไปด้วยความสนุกสนาน นอกจากช่วยเติมเต็มความรู้สึกที่อบอุ่นให้แก่น้องๆ แล้ว พี่ๆ พนักงานจิตอาสายังเก็บภาพแห่งความประทับใจตลอดการทำกิจกรรมกลับไปบอกเล่าให้เพื่อนพนักงานจิตอาสาในประเทศเกาหลีอีกด้วย.

<< ย้อนกลับ