ไทยซัมซุง ประกันชีวิต
กิจกรรมเพื่อสังคม

หน้าแรก /กิจกรรมเพื่อสังคม /รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

 

ซัมซุง ประกันชีวิต มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี

บริษัท ซัมซุงประกันชีวิต ประเทศเกาหลี สานฝันเยาวชนคนรุ่นใหม่ มอบโอกาสทางด้านการศึกษา โดยมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย ระดับปริญญาตรี แก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล รวมจำนวน 9 ทุน เพื่อเป็นการสนับสนุนบุคคลากรด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ยังขาดแคลนในธุรกิจประกันภัยของประเทศไทย

คณะกรรมการที่ทำการคัดเลือกนิสิต นักศึกษา ได้มีความพยายามอย่างยิ่งในการเฟ้นหาผู้ที่มีความปราถนาจะทำงานในอุตสาหกรรมประกันภัยในอนาคต รวมถึงต้องผู้รับทุนต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนใน 5 หลักเกณฑ์ ได้แก่ ภูมิหลัง, แรงจูงใจ, เป้าหมาย, การปรับตัว และบุคลิคภาพ โดยพิจารณาจากเอกสารการขอรับทุน และทำการสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้ได้นิสิต นักศึกษาทุน ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน พร้อมที่จะเรียนรู้และสามารถประกอบอาชีพเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่มีคุณภาพในอนาคต โดยบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและผลักดันให้มีนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมประกันภัยในประเทศไทยได้อีกทางหนึ่ง

<< ย้อนกลับ