ไทยซัมซุง ประกันชีวิต
กิจกรรมเพื่อสังคม

หน้าแรก /กิจกรรมเพื่อสังคม /รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

 

ไทยซัมซุง ประกันชีวิต We Love & Share…กระเป๋านักเรียนเพื่อน้อง ส่งมอบกระเป๋านักเรียนแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ผนึกกำลังกับทีมฝ่ายขายทั่วทุกภูมิภาค เดินทางไปส่งมอบมอบกระเป๋านักเรียนในโครงการ ไทยซัมซุงประกันชีวิต We Love & Share…กระเป๋านักเรียนเพื่อน้อง จำนวน 10 โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือน้องๆ นักเรียนที่มีความขาดแคลนกระเป๋านักเรียน อีกทั้งยังเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในช่วงของการเปิดภาคเรียนอีกด้วย โดยบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การส่งมอบกระเป๋านักเรียนในครั้งนี้ น้องๆ นักเรียนที่ได้รับกระเป๋านักเรียนทุกคน จะได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการและเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นช่วยเหลือเด็กและเยาวชนไทยให้ได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน

<< ย้อนกลับ