ไทยซัมซุง ประกันชีวิต
กิจกรรมเพื่อสังคม

หน้าแรก /กิจกรรมเพื่อสังคม /รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

 

ไทยซัมซุงประกันชีวิต มอบคอมพิวเตอร์แก่น้องๆ 4 โรงเรียนภาคอีสาน

บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เน้นให้ความสำคัญกับการสร้างตัวแทนที่มีคุณภาพ รวมทั้งการบริการที่สะดวกรวดเร็ว เพื่อรองรับการเติบโตที่ยั่งยืนของบริษัท จึงได้ขยายพื้นที่การให้บริการไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ รวมไปถึงสำนักงานสาขาแห่งใหม่ในพื้นที่ จ. ขอนแก่น

นอกจากจะได้จะเปิดสาขาขอนแก่นอย่างเป็นทางการแล้ว บริษัทไทยซัมซุงประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ยังตระหนักดีว่าการทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จนั้นจะต้องควบคู่ไปกับการดูแลสังคมอย่างยั่งยืนด้วย ล่าสุดคุณกิติศักดิ์ ผลัญชัย ผู้อำนวยการฝ่ายตัวแทนได้นำทัพพลังฝ่ายขาย และพนักงานจิตอาสา มอบห้องคอมพิวเตอร์ในโครงการไทยซัมซุง ประกันชีวิต เพื่อน้องได้เรียน (Thai Samsung Life Insurance for Children to Learn)  แก่ 4 โรงเรียน ในพื้นที่ จ.ขอนแก่น ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน และโรงเรียนบ้านทุ่ม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ในแต่ละโรงเรียน บริษัทฯ ทำการมอบคอมพิวเตอร์ จำนวนโรงเรียนละ 30 เครื่อง พร้อมโต๊ะ เก้าอี้ โปรเจ็คเตอร์ เครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์การเรียนต่างๆ และพิเศษ บริษัทฯ ยังได้จัดทำเกมการออม ซึ่งเป็นเกมที่จะปลูกฝังแนวคิดด้านการออมและการวางแผนการใช้จ่ายเบื้องต้น มาให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องการออมและการวางแผนการใช้จ่ายเบื้องต้น รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการออมในวันนี้ เพื่ออนาคตที่มีความสุขและมั่นคงต่อไป

<< ย้อนกลับ