ไทยซัมซุง ประกันชีวิต
กิจกรรมเพื่อสังคม

หน้าแรก /กิจกรรมเพื่อสังคม /รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

 

โครงการ “ซัมซุงประกันชีวิต We Love & Share ให้น้องปลอดภัย ห่วงใยชุมชน” มอบสระว่ายน้ำสำเร็จรูป ยา และอุปกรณ์ทางการแพทย์

นอกเหนือจากการมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจและลงทุนธุรกิจในประเทศไทยแล้ว ซัมซุงประกันชีวิต ประเทศเกาหลี ยังดูแลสังคมไทยผ่านหลากหลายโครงการด้านการศึกษา อาทิ โครงการมอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ อย่างต่อเนื่องมาตลอด 6 ปี ตั้งแต่ปี 2555 

ในปีการศึกษา 2561 นี้ บริษัท ไทยซัมซุงประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในนามของ บริษัท  ซัมซุงประกันชีวิต ประเทศเกาหลี ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ และ Korea Food for the Hungry International ได้เล็งเห็นถึงปัญหาด้านสุขภาพและความปลอดภัยของนักเรียน ซึ่งจากสถิติที่คณะผู้จัดได้สอบถามทางโรงเรียนต่าง ๆ พบว่าในแต่ละปีจะมีเยาวชนที่ลงเล่นน้ำในแม่น้ำลำคลองและจมน้ำเสียชีวิตเป็นจำนวนพอสมควร และในแต่ละโรงเรียนมีจำนวนเด็กนักเรียนที่ว่ายน้ำไม่เป็นมากกว่าครึ่งของจำนวนนักเรียนทั้งหมด  ด้วยตระหนักว่า “การว่ายน้ำเป็น” หมายถึง ทักษะการเอาตัวรอดพื้นฐานที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาทักษะด้านการศึกษาอื่น ๆ  ทั้ง 3 หน่วยงานจึงได้ตกลงจัดกิจกรรมเพื่อสังคมในโครงการ “ซัมซุงประกันชีวิต We Love & Share ให้น้องปลอดภัย ห่วงใยชุมชน” ด้วยงบประมาณโครงการกว่า 10 ล้านบาท

โดยในช่วงเดือนสิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ไทยซัมซุงประกันชีวิต  กระทรวงศึกษาธิการ และ Korea Food for the Hungry International  ได้ร่วมกันเดินสายจัดพิธีมอบสิ่งของต่าง ๆ ในโครงการฯ ได้แก่ สระว่ายน้ำสำเร็จรูปพร้อมเสื้อชูชีพ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น ตู้ยา เครื่องวัดความดันโลหิตระบบดิจิทัล  ปรอทวัดไข้ ชุดหุ่นจำลองฝึกการทำ CPR ให้ประจำโรงเรียน จำนวน 23 แห่ง รวมทั้งได้มอบกล่องยาสามัญประจำบ้านให้กับน้อง ๆ นักเรียนระดับประถมศึกษา รวม  5,485 กล่อง รวมทั้งสิ้น 25 โรงเรียน ในจังหวัด อ่างทอง อยุธยา ชลบุรี ระยอง ปราจีนบุรี และ นครราชสีมา 

ทั้งนี้ ผู้จัดโครงการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการนี้ จะเป็นหนึ่งปัจจัยที่ช่วยให้เด็กๆ ได้เรียนและฝึกว่ายน้ำอย่างถูกสุขลักษณะ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุ การจมน้ำ และช่วยบรรเทาปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของเยาวชนและชุมชนโดยรอบโรงเรียนได้อย่างมีนัยสำคัญ  โดยซัมซุงประกันชีวิต ยังคงมุ่งมั่นดำเนินกิจกรรมและสานต่อนโยบายด้าน CSR อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในการดำเนินธุรกิจและเป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสังคมควบคู่กันไป

<< ย้อนกลับ