ไทยซัมซุง ประกันชีวิต

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าแรก /ข่าวประชาสัมพันธ์ /รายละเอียดข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ไทยซัมซุง ประกันชีวิต เปิดตัวโมเดลนำเข้าจากเกาหลี เฟ้นหาตัวแทนคุณภาพ พร้อมก้าวสู่มาตราฐานสากล

บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เร่งสร้างเลือดใหม่พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพตัวแทนเดิมให้มากยิ่งขึ้น ด้วยการเปิดตัวโมเดลนำเข้าจากซัมซุง ไลฟ์ บริษัทประกันชีวิตซึ่งได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าเป็นที่ 1 ทางด้านของช่องทางตัวแทน เพื่อเฟ้นหาตัวแทนประกันชีวิตเต็มเวลาเข้าร่วมงาน ด้วยการสัมภาษณ์พิเศษถึง 2 ครั้ง และติวเข้มอีก 30 วัน โดยใช้ชื่อโมเดลแบบใหม่ว่า “Samsung FC Branch”

นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ รองประธานบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการจัดจำหน่ายทุกช่องทางบริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ไทยซัมซุง ประกันชีวิต มีนโยบายในการเร่งสร้างตัวแทนใหม่ควบคู่ไปกับการพัฒนาตัวแทนเดิมที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เพื่อก้าวสู่ความเป็นเป็นตัวแทนระดับมืออาชีพชั้นนำของประเทศไทย ล่าสุดได้นำโมเดลจากซัมซุง ไลฟ์ มาปรับใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และรองรับการเติบโตของไทยซัมซุง ประกันชีวิต ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

‘Samsung FC Branch’ เป็นโมเดลแบบใหม่ในการคัดเลือกตัวแทนคุณภาพ เพื่อเป็นตัวแทนประกันชีวิตแบบเต็มเวลาประจำที่บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สาขาอาคารซันทาวเวอร์ ทั้งนี้ ตัวแทนประกันชีวิตที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโมเดลดังกล่าว ต้องเป็นผู้ที่ผ่านกระบวนการคัดสรรที่เข้มงวดด้วยการสัมภาษณ์ถึง 2 ครั้ง เพื่อเป็นการประเมินความรู้ ความสามารถเบื้องต้นในการพัฒนาสู่การเป็นตัวแทนมืออาชีพ จากนั้น ผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์ในครั้งแรก จะได้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรเข้มข้นภาคบังคับเป็นเวลาถึง 30 วัน ภายใต้การควบคุมมาตรฐานโดยผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเกาหลีของซัมซุง ไลฟ์ ที่มาประจำที่ประเทศไทยโดยเฉพาะ

ปัจจุบันไทยซัมซุง ประกันชีวิต มีตัวแทนมืออาชีพอยู่กว่า 5,502 คน และตั้งเป้าหมายจะเพิ่มจำนวนตัวแทนขึ้นเป็น 7,294 คนภายในสิ้นปี 2556  โดยไทยซัมซุง ประกันชีวิต ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของตัวแทนใหม่ควบคู่ไปกับการพัฒนาตัวแทนเดิม ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักของบริษัทฯ โดยจะมีการพัฒนาหลักสูตรต่างๆ อย่างต่อเนื่องทั้งภาคทฤษฎี และประสบการณ์ของผู้ประสบความสำเร็จในงานธุรกิจประกันชีวิต มาร่วมแบ่งปันอย่างต่อเนื่อง

นายบัณฑิตกล่าว ในตอนท้ายว่า “ไทยซัมซุง ประกันชีวิต มุ่งเน้นในการสร้างตัวแทนใหม่ และพัฒนาตัวแทนเดิมที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมการให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้าทุกกลุ่ม และเราต้องการเป็นบริษัทประกันชีวิตที่มีตัวแทนระดับมืออาชีพชั้นนำของไทย ดังนั้นเราจึงได้ลงทุนเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรต่างๆ ให้ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมทั้งนำหลักสูตรระดับสากลที่สร้างมืออาชีพในสายงานมาปรับใช้อีกด้วย”

<< ย้อนกลับ