ไทยซัมซุง ประกันชีวิต

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าแรก /ข่าวประชาสัมพันธ์ /รายละเอียดข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ส่งมอบกรมธรรม์

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย คุณชีวินา เพ็ชรถนอม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานธุรกิจสถาบัน (ที่ 2 จากซ้าย) เดินทางไปมอบกรมธรรม์ให้กับ คุณวราวิช ฉิมตะวัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีลาทัส มารีน จำกัด (กลาง) ซึ่งเป็นบริษัทอันดับต้น ๆ ในธุรกิจการขนส่งแก๊สทางเรือและการขนส่งแก๊สในประเทศ คุณวราวิช ได้ให้ความไว้วางใจทำประกันคุ้มครองสินเชื่อกับ ไทยซัมซุง ประกันชีวิต ซึ่งครอบคลุมทั้งการคุ้มครองชีวิต ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ตลอดจนการเสียชีวิตและสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ โดยมีมูลค่าความคุ้มครองสูงสุดถึง 151.57 ล้านบาท

<< ย้อนกลับ