ไทยซัมซุง ประกันชีวิต

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าแรก /ข่าวประชาสัมพันธ์ /รายละเอียดข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ไทยซัมซุง ประกันชีวิต ลุยสร้างเบี้ยทุกช่องทางในครึ่งปีหลัง โดยยังให้น้ำหนักที่การขายผ่านช่องทางตัวแทน ควบคู่ไปกับการขยายตลาดไปยังช่องทางอื่นๆ มากขึ้น

เนื่องด้วยสถานการณ์ภายในประเทศที่เกิดขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา  คุณอิก เจ ฮาน ประธานบริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ. ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จึงตั้งเป้าที่จะเร่งดันเบี้ยในช่วงครึ่งปีหลังอย่างเต็มที่เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายของทั้งปีที่กำหนดยอดเบี้ยประกันรับรวม 1,700 ล้านบาท เบี้ยประกันจากธุรกิจใหม่ 1,143 ล้านบาท แบ่งเป็น ช่องทางตัวแทน 697 ล้านบาท  และช่องทาง Alternative ได้แก่ การตลาดประกันกลุ่ม 258 ล้านบาท ช่องทางการขายผ่านโทรศัพท์ 129 ล้านบาท ช่องทางการขายผ่านไปรษณีย์และช่องทางอื่นๆ 59 ล้านบาท

สำหรับช่องทางจัดจำหน่ายรายบุคคลหรือช่องทางตัวแทนที่มีเป้าหมายการเติบโต 38% ในปีนี้ คุณบรรณยง นราสวัสดิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีนโยบายที่มุ่งเน้นการสรรหาตัวแทนใหม่ที่มีคุณภาพ เพิ่มอัตราการสอบผ่านของตัวแทนใหม่ และการพัฒนาฝ่ายขายมืออาชีพจากภายในบริษัทฯ ผ่านกิจกรรมและการอบรมที่เข้มข้น และการทำงานอย่างใกล้ชิดระหว่างบริษัทฯ และฝ่ายขาย เพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมและปรับปรุงขั้นตอนต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้ ได้ตั้งเป้าจำนวนตัวแทนใหม่ไว้ที่ 2,500 ราย ภายในปีนี้

ในส่วนช่องทาง Alternative เพื่อให้ยอดขายโดยรวมเติบโตตามเป้า คุณชีวินา เพ็ชรถนอม  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานธุรกิจสถาบัน วางแผนการดำเนินงานโดยมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มจำนวนโบรคเกอร์ของเทเลมาร์เก็ตติ้ง เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายแบบขายตรง (B2B) เปิดช่องทางการขายผ่านธนาคาร รวมทั้งสร้างพันธมิตรใหม่ๆ จากความสัมพันธ์ของซัมซุง ประกันชีวิต อีกด้วย ในระยะยาว คุณชีวินายังวางแผนสร้างยอดขายให้เติบโตขึ้นเป็น 50% จากยอดขายทั้งหมดของบริษัทฯ

นอกจากการการบริหารในส่วนการขายแล้ว บริษัทฯ มีการพัฒนาและเพิ่มการบริการใหม่ๆ ให้ผู้ถือกรมธรรม์ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น อาทิ ระบบส่งใบคำขอฯ และพิจารณารับประกันออนไลน์ การส่งเคลมผ่าน ID Line ของบริษัทฯ ในไตรมาส 3 นี้เราจะเริ่มทำแคมเปญ Birthday Gift และ Newborn Gift Set เพื่อยกระดับความใส่ใจและสร้างความใกล้ชิดระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือกรมกรรม์  และจะมีการออกแบบประกันใหม่ๆ เช่น ประกันสุขภาพเฉพาะกลุ่มและประกันเพื่อการออมสำหรับช่องทางตัวแทน และแบบประกันพิเศษสำหรับขายผ่านไปรษณีย์ไทย เป็นต้น

<< ย้อนกลับ