ไทยซัมซุง ประกันชีวิต

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าแรก /ข่าวประชาสัมพันธ์ /รายละเอียดข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ไทยซัมซุงประกันชีวิต เปิดตัวสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง 3 แบบใหม่ คุ้มครองแบบตรงจุดได้มากถึง 2 ชั้น

ไทยซัมซุงประกันชีวิตมีสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง 50 โรคทวีคูณ หรือ DD 50 อยู่แล้ว ซึ่งให้ความคุ้มครองทั้งกรณีเจ็บป่วยด้วย 50 โรคร้ายแรงตามเงื่อนไขกรมธรรม์ รวมทั้งการเสียชีวิตทุกกรณีและทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร แต่ปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีอัตราการเจ็บป่วยสูงขึ้น บริษัทฯ จึงได้พัฒนาสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรงขึ้นมาอีก 3 แบบเพื่อสร้างทางเลือกที่หลากหลายขึ้น

 โดยสัญญาเพิ่มเติมแบบแรกได้แก่ ‘สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง 7 โรคร้ายแรง (DD 7)’ ซึ่งจะให้ความคุ้มครอง 7 โรคร้ายแรงยอดฮิต คือ มะเร็งระยะลุกลาม, ไตวายเรื้อรัง, กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน, เส้นเลือดหัวใจตีบ, การผ่าตัดลิ้นหัวใจโดยการเปิดหัวใจ, หลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน และโรคทางระบบประสาทส่วนกลางมัลติเพิลสเคลอโรสิส (เอ็มเอส)

ส่วนสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรงอีก 2 แบบนั้น จัดได้ว่าเป็นออพชั่นเสริม สำหรับลูกค้าที่ต้องการรับความคุ้มครองพิเศษอีกระดับเพิ่มจาก DD 50 หรือ DD 7 ขยายการดูแลได้อย่างตรงจุด ได้แก่ ‘สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรงแคนเซอร์พลัส (DD Cancer+)’ เน้นความคุ้มครองโรคมะเร็งระยะลุกลาม มะเร็งผิวหนัง เนื้องอกในสมองที่ไม่ใช่มะเร็ง และมะเร็งระยะลุกลามที่เป็นน้อย และ ‘สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรงเลดี้พลัส (DD Lady+)’ ที่ให้ความคุ้มครองมะเร็งผิวหนัง และเนื้องอกในสมองที่ไม่ใช่มะเร็งเช่นกัน แต่จะเปลี่ยนจากโรคมะเร็งทั่วไปมาเน้นให้ความคุ้มครองโรคมะเร็งทุกระยะสำหรับสตรี โดยสัญญาเพิ่มเติม DD Cancer+ และ DD Lady+ จะมอบผลประโยชน์สูงสุด 110% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย เช่น หากตรวจพบมะเร็งระยะไม่ลุกลาม บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ให้ 10% และหากภายหลังตรวจพบมะเร็งระยะลุกลาม บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ให้อีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

จุดเด่นของสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรงทั้ง 3 แบบใหม่นี้ คือให้ความคุ้มครองโรคร้ายแรงอย่างตรงจุด แต่มีอัตราเบี้ยประกันภัยต่ำ เช่น ลูกค้าเพศชายอายุ 30 ปี หากซื้อสัญญาเพิ่มเติม DD 7 ในวงเงินเอาประกันภัย 1 ล้านบาท จะจ่ายเบี้ยเฉลี่ยวันละ 3 บาท และถ้าซื้อตัว DD Cancer+ ควบคู่ด้วย ลูกค้าจะจ่ายเพิ่มอีกแค่วันละ 2.50 บาท แต่ได้รับความคุ้มครองโรคมะเร็งระยะลุกลามเพิ่มเป็น 2 ล้านบาท สำหรับลูกค้าเพศหญิงอายุ 30 ปี ซื้อสัญญาเพิ่มเติม DD 7 ในวงเงินเอาประกันภัย 1 ล้านบาท จ่ายเบี้ยเฉลี่ยวันละ 4 บาท แต่ถ้าลูกค้าซื้อสัญญาเพิ่มเติม DD Lady+ ควบคู่ด้วย ความคุ้มครองโรคมะเร็งสตรีระยะลุกลามจะกลายเป็น 2 ล้านบาททันที โดยจ่ายเบี้ยประกันเพิ่มอีกแค่วันละ 2.50 บาท

สัญญาเพิ่มเติม 7 โรคร้ายแรง (DD 7), แคนเซอร์พลัส (DD Cancer+) และเลดี้พลัส (DD Lady+) เปิดรับประกันตั้งแต่อายุ 16-60 ปี สามารถต่ออายุสัญญาเพื่อรับความคุ้มครองต่อเนื่องจนถึงอายุ 70 ปี มีจำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท บริษัทฯ ยังได้ขยายวงเงินเอาประกันภัยรวมสูงสุดในส่วนสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง จากเดิม 5 ล้านบาท เพิ่มเป็น 10 ล้านบาท ทั้งนี้ ผู้ถือกรมธรรม์เดิมของบริษัทฯ ที่ยังไม่มีสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง สามารถทำเรื่องขอซื้อเฉพาะสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรงพ่วงกับกรมธรรม์ฉบับเดิมได้

<< ย้อนกลับ