ไทยซัมซุง ประกันชีวิต

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าแรก /ข่าวประชาสัมพันธ์ /รายละเอียดข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ไทยซัมซุงประกันชีวิตเร่งสะสมผลงานตั้งแต่ต้นปี 5 เดือนแรกสร้างเบี้ยทะลุเป้าไทยซัมซุงประกันชีวิตไม่หวั่นแม้ภาวะเศรษฐกิจจะชะลอตัว ต้นปีผลงานงอกเงยต่อเนื่องทุกช่องทาง

คุณบรรณยง นราสวัสดิ์  กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (DCEO)  เปิดเผยว่า ตัวเลขล่าสุด ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรวมแบบรายปี (APE) ของทุกช่องทาง 459.21 ล้านบาท มากกว่าเป้าหมายที่วางไว้ถึง 52 ล้านบาท  คิดเป็นอัตราการเติบโตจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 46% ซึ่งตลอดทั้งปี 2558 นี้ บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายในการเติบโตแบบก้าวกระโดดของทั้งช่องทางจำหน่ายรายบุคคลและช่องทางจำหน่ายอื่นๆ มีการปรับรากฐานภายในองค์กรทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพมาโดยลำดับ “เมื่อปลายปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทฯ คาดหมายว่าในปี 2558  เศรษฐกิจของประเทศไทยจะอยู่ในช่วงซบเซาอ่อนแรง  แม้จะเป็นเช่นนั้น แต่แผนการเติบโตของบริษัทฯ ก็จะเปลี่ยนแปลงไม่ได้  ฉะนั้น บริษัทฯ จึงมีการเตรียมการเชิงกลยุทธ์เพื่อทำให้แผนที่วางไว้สามารถบรรลุได้ตามเป้าหมายอย่างแม่นยำ ซึ่งต้องอาศัยกลยุทธ์ที่ตรงจุดและการปฏิบัติตามแผนอย่างเคร่งครัด โดยฝ่ายบริหารได้กำกับให้ฝ่ายขายของทุกช่องทางการจัดจำหน่ายของบริษัทออกตัวทำงานและวางกลยุทธ์สำหรับปี 2558 ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2557 แล้ว ทั้งโดยระบบประเมินผลและปรับกลยุทธ์การทำงานให้ทันสถานการณ์ และด้วยการจัดกิจกรรมการแข่งขันและคุณวุฒิให้มีความโดดเด่นน่าสนใจ ทั้งการแข่งขันรายย่อย คุณวุฒิท่องเที่ยวภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อกระตุ้นผลผลิต สำหรับช่องทางการขายผ่านบุคคลซึ่งมีทั้งช่องทางตัวแทนและช่องทาง SFC (ตัวแทนเต็มเวลา) ได้เน้นการสร้างตัวแทนใหม่และพัฒนาทีมงานฝ่ายขายที่มีอยู่แล้วให้เป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น  กิจกรรมการสร้างตัวแทนและทีมงานใหม่ถูกกำหนดให้เป็นวาระสำคัญที่ต้องทำให้เห็นผลเป็นรูปธรรม  การสนับสนุนการขาย ทำอย่างรวดเร็ว เร้าใจ และอยู่เหนือความคาดหมายของฝ่ายขาย ในส่วนช่องทาง Alternatives ซึ่งรวมการจำหน่ายผ่านธุรกิจองค์กร ประกันกลุ่ม เทเลเซลล์ ไปรษณีย์ และลีสซิ่ง นั้นยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีการปรับกลยุทธ์เพื่อมุุงสู่การคัดสรรกลุ่มลูกค้าตลาด เพื่อปูพื้นฐานการประกอบการที่สามารถเติบโตแบบยั่งยืนตามนโยบายหลักของบริษัทฯ”

ช่องทางตัวแทนยึดแนวทาง สร้างตัวแทนคุณภาพ
คุณคมกฤษ ลายลักษณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการจัดจำหน่ายผ่านช่องทางตัวแทน ได้ย้ำว่า การที่ช่องทางตัวแทนสร้างเบี้ย APE ได้ 202.31 ล้านบาทในช่วง 5 เดือนแรก ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้นั้น  เกิดจากการที่บริษัทฯ ได้วางกลยุทธ์และกำกับแผนงานอย่างเคร่งครัดต่อเนื่องจากโครงการ Jump Up โดยมีหัวใจและเป้าหมายอยู่ที่การสร้างตัวแทนที่มั่นคงยั่งยืนและเปี่ยมด้วยคุณภาพ ภายใต้แนวคิด “ที่มาของเบี้ยประกันย่อมเกิดมาจากตัวแทนที่มีคุณภาพ”  ผ่านทั้งการบริหารอย่างใกล้ชิดของทีมบริหาร และการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องของฝ่ายขายเอง อาทิ จัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ ขยายสาขาทั้งในกรุงเทพฯ และในภูมิภาคเพื่ออำนวยความสะดวกให้ตัวแทนและลูกค้า แลกเปลี่ยนความรู้จากซัมซุงไลฟ์ อย่างสม่ำเสมอ เพิ่มผลประโยชน์และปรับปรุงโครงสร้างฝ่ายขายให้เข้าใจได้ง่าย ชัดเจน และทำได้จริง “นโยบายและทิศทางการทำงานที่กำหนดขึ้นจากนโยบายของโครงการ Jump Up เหล่านี้ ได้ถูกพิสูจน์แล้วว่าเห็นผลจริง จึงส่งผลให้บริษัทฯ มีกราฟผลงานที่ไต่ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นในช่วงสองไตรมาสสุดท้ายของปีนี้  ช่องทางตัวแทนจึงยังคงยึดมั่นในแนวทางเดิมคือ การให้ความสำคัญในการสร้างตัวแทนที่มีคุณภาพ และจบปีคาดการณ์ว่าจะสร้าง New Code ได้เฉลี่ย 450 ราย / เดือน และมีตัวแทน  Active 2,000 ราย / เดือน” คุณคมกฤษ กล่าวย้ำ
ช่องทาง SFC เข้าเกียร์ 5 เดินหน้ารีครูท
นอกจากช่องทางตัวแทนแล้ว ช่องทางจัดจำหน่ายรายบุคคลยังมีอีก 1 ช่องทางย่อยซึ่งเป็นตัวแทนระบบเต็มเวลา หรือที่เรียกว่า SFC – Samsung Financial Consultant   โดย คุณคัง ซึง มิน – Head of SFC ได้ให้ข้อมูลว่าช่องทาง SFC สามารถสร้างผลงานได้เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้เป็นอย่างดีในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ คือ ณ สิ้นเดือนพฤษภาคมมียอด APE รวม 70.10 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็น 107% ของเป้าหมายที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม ก็ยังไม่ละทิ้งเป้าหมายในการสร้างตัวแทนใหม่ (New Code) และการสร้างอัตราการทำงานของตัวแทน (Active) :ซึ่งจะต้องมีจำนวน New Code 100 คน / เดือน และSFC ที่ Active 370 คน / เดือน ภายในสิ้นปี  “กลยุทธ์ที่นำมาใช้ในครึ่งปีหลังนี้ มีเป้าหมายเน้นหนักในเรื่องของการรีครูท การพัฒนาบุคลากร การทำกิจกรรมส่งเสริมการขายและการรีครูท โดยเมื่อเร็วๆ นี้ได้มีการเปิดสาขาของ SFC เพิ่มขึ้นที่บางนา ซึ่งสาขาใหม่นี้จะใชัเป็นพื้นที่หลักในการจัดกิจกรรมรีครูท และขยายตลาดในเขตชานเมือง และเนื่องจากช่องทาง SFC มีต้นแบบมาจากซัมซุงไลฟ์ที่ประเทศเกาหลี เราจึงได้นำหลักสูตรอบรม และกิจกรรมต่างๆ ของซัมซุงไลฟ์มาพัฒนาและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ SFC ของไทยซัมซุงประกันชีวิต”
ช่องทาง Alternatives ตั้งเป้า 2558 ปีแห่งคุณภาพ
สำหรับช่องทาง Alternatives หรือสายงานธุรกิจสถาบันที่รวมถึง การตลาดประกันกลุ่ม การตลาดทางโทรศัพท์หรือเทเลเซลล์ ไปรษณีย์ และลีสซิ่ง นั้น คุณชีวินา เพ็ชรถนอม – ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานธุรกิจสถาบัน เปิดเผยว่า ผลงานในช่วง 5 เดือนแรกของปีนั้นเติบโตดีมาก สามารถสร้าง APE รวมทุกสายงานได้ถึง 187 ล้านบาท เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ 40 ล้านบาท โดยช่องทางสำคัญที่ทำให้เติบโตเกินเป้าได้แก่ ช่องทางการตลาดประกันกลุ่ม และช่องทางเทเลเซลส์ คุณชีวินาเปิดเผยว่า ปัจจัยสำคัญ 2 ประการที่ทำให้สามารถสร้างผลงานได้เกินเป้าหมาย คือ ทางฝ่ายฯ ใช้กลยุทธ์เร่งเครื่องตั้งแต่ต้นปีโดยได้มีการวางกลยุทธ์ร่วมกันตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่ 4 ของปีที่แล้ว วางเป้าหมายให้ Over-target เพื่อครอบคลุมความเสี่ยงและความไม่แน่นอนของตลาดผู้บริโภคซึ่งมักจะมีอำนาจการซื้อลดลงตั้งแต่ช่วงกลางปี ทุกช่องทางได้เริ่มติดต่อพูดคุยกับลูกค้าตั้งแต่ยังไม่สิ้นปี 2557 เพื่อให้ปิดการขายได้ภายในต้นปีนี้ นอกจากนี้ ภายในช่องทาง Alternatives มีความสามัคคีเป็นทีมเวิร์คกันอย่างดี สนับสนุนและเสริมจุดแข็งให้กันอย่างสม่ำเสมอ เช่น แนะนำลูกค้าให้แก่กันเป็น Cross-Channel  “ปีนี้มีกลยุทธ์และทิศทางการทำงานหลักคือ การเน้นสร้างคุณภาพของการขายและการบริการ จากฐานลูกค้าและพาร์ทเนอร์ที่เรามีอยู่เดิม สำหรับช่องทางเทเลเซลล์ เราเน้นเพิ่มจำนวนคนขายและเพิ่มคุณภาพของการขายควบคู่ไปกับการสร้างยอดขาย โดยในช่วงครึ่งปีหลังนี้จะส่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปจัดอบรมหลักสูตรการขายและความรู้เกี่ยวกับแบบประกันให้กับนักขายในแต่ละพาร์ทเนอร์ให้บ่อยยิ่งขึ้นเพื่ออัพเดทและปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์  ในส่วนการตลาดประกันกลุ่ม เราเน้นกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มคอร์ปอเรทเป็นลูกค้าหลัก ไม่ลงไปเล่นในตลาดสงครามราคาเพราะสุดท้ายผู้ที่สูญเสียก็คือบริษัทเอง  เราจึงเน้นชูจุดเด่นในเรื่องประสิทธิภาพและความสม่ำเสมอของการบริการโดยทีมงานขายของเรา ซึ่งในครึ่งปีหลังเราก็ยังคงเดินทางนี้ต่อไป  ช่องทางลีสซิ่งแม้ว่าจะมีปัจจัยเรื่องเงินกู้เข้ามากำหนด แต่ก็นับว่ายังสามารถเติบโตได้ตามที่คาดไว้ ในครึ่งปีหลังก็จะเน้นรักษาความสัมพันธ์กับพาร์ทเนอร์เดิม และมองหาโอกาสในการเข้าเป็นพันธมิตรกับธนาคารเพื่อเปิดการขายผ่านช่องทางธนาคาร ซึ่งเรามีทีมงานที่มีประสบการณ์และมีองค์ความรู้ที่ดีมากของซัมซุงไลฟ์ ที่จะนำมาใช้กับช่องทางการขายนี้ ส่วนการขายผ่านไปรษณีย์นั้นก็ยังคงเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีต่อกันอยู่และมียอดขายสม่ำเสมอ”

นอกจากการพัฒนาคุณภาพช่องทางการจำหน่าย คุณบรรณยง ยังเพิ่มเติมว่า ไทยซัมซุงประกันชีวิตยังคงเน้นขยายฐานลูกค้าและตลาดไปที่กลุ่มรายได้ปานกลางด้วย โดยพัฒนาแบบประกันให้มีคุณสมบัติหลักๆ คือ Easy-to-Sell แบบประกันที่ฝ่ายขายสามารถขายได้ง่ายและลูกค้าเข้าใจง่าย และ Bundled-Product  แบบประกันสำเร็จรูปที่รวมความคุ้มครองหลากหลาย  ในส่วนการโฆษณาประชาสัมพันธ์นั้น บริษัท ซัมซุงไลฟ์ ประเทศเกาหลี มีเป้าหมายที่จะมุ่งขยายธุรกิจประกันชีวิตสู่ตลาดต่างประเทศ จึงมีนโยบายประชาสัมพันธ์องค์กรสู่ระดับโลก เพื่อให้ผู้บริโภคทั่วไปได้รับรู้ว่ากลุ่มบริษัทซัมซุง มีธุรกิจประกันชีวิตและดำเนินธุรกิจมาอย่างยาวนาน  “เมื่อเร็วๆ นี้ ซัมซุงไลฟ์ได้สร้างความประหลาดใจให้กับวงการประกันชีวิตของประเทศไทยพอสมควร คือ ได้เปิดตัวโฆษณาในไทยโดยได้ คุณโน้ส อุดม แต้พานิช เป็นพรีเซนต์เตอร์ พร้อมสโลแกนว่า "ถ้าซัมซุงทำ รับรองว่าดี"   ซึ่งสร้างความฮือฮาอย่างยิ่งให้กับวงการและฝ่ายขายของบริษัทฯ ทั่วประเทศ ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาไทยซัมซุงประกันชีวิตเองก็ได้ทำโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ อยู่บ้าง เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับทาง ซัมซุงไลฟ์ เพื่อสร้างเสริมความเชื่อมั่นให้แก่ตัวแทน ผู้ถือกรมธรรม์ และบุคคลทั่วไป”  และทั้งหมดนี้คือ กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจส่วนหนึ่งที่ บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  เปิดเผยถึงแผนการและทิศทางที่กำลังก้าวไปสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

<< ย้อนกลับ