ไทยซัมซุง ประกันชีวิต

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าแรก /ข่าวประชาสัมพันธ์ /รายละเอียดข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ไทยซัมซุงประกันชีวิต เปิดตัวแบบประกันสำเร็จรูป “ซัมซุงถึงเคลม...ก็คืน” ชูจุดเด่น ถึงเคยเคลมแล้วก็ยังคืนเบี้ยประกันทั้งหมด

“ซัมซุงถึงเคลม...ก็คืน” แบบประกันสำเร็จรูปใหม่ล่าสุดจาก ไทยซัมซุงประกันชีวิต ที่ให้ความคุ้มครองแบบครบวงจร ทั้งคุ้มครองชีวิต คุ้มครองโรคร้ายแรง และชดเชยค่ารักษาพยาบาลรายวัน (HB) พิเศษไม่ซ้ำใคร เบี้ยประกันภัยที่จ่ายไว้ไม่สูญเปล่า  เพราะเมื่อครบกำหนดสัญญา ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเบี้ยประกันภัยทั้งหมดคืนแม้ว่าจะมีประวัติเคลมแล้ว อัตราเบี้ยประกันภัยยังคงที่ตลอดสัญญาอีกด้วย

นายบรรณยง นราสวัสดิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ด้วยมลพิษทางสิ่งแวดล้อม และแนวโน้มของความเป็นสังคมสูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้มีจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นด้วย ทางบริษัทฯ ต้องการช่วยลดความกังวลของผู้บริโภคเรื่องภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ จึงได้คิดค้นแบบประกันสำเร็จรูป ‘ซัมซุงถึงเคลม... ก็คืน (Samsung Total Return 15/15)’ ซึ่งเป็นแบบประกันสำเร็จรูปที่ประกอบไปด้วย 1) การคุ้มครองชีวิต 2) การคุ้มครอง 7 โรคร้ายแรง 2 เท่าของทุนประกันภัย  และ 3) การชดเชยค่ารักษาพยาบาลรายวัน และที่เราเลือกใช้ชื่อ ‘ซัมซุงถึงเคลม...ก็คืน’ นั้นหมายถึงว่า ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนครบสัญญา ทางบริษัทฯ จะคืนเบี้ยประกันภัยทั้งหมดให้กับผู้เอาประกันภัยในวันครบสัญญา โดยไม่จำกัดว่าจะเคยมีประวัติเคลมในส่วนการชดเชยค่ารักษาพยาบาลรายวันไปแล้วเท่าใด  หรือ หากผู้เอาประกันภัยเคยเบิกเคลมเนื่องจากป่วยด้วยโรคใดโรคหนึ่งในเจ็ดโรคร้ายแรงมาก่อน ซึ่งในส่วนนี้ได้รับความคุ้มครองเป็น 2 เท่าของทุนประกันหลักไปแล้วนั้น ทางบริษัทฯ ก็ยังจะคืนเบี้ยประกันภัยในส่วนของการคุ้มครองชีวิต และการชดเชยค่ารักษาพยาบาลรายวันทั้งหมดให้กับผู้เอาประกันภัยในวันครบสัญญา โดยไม่จำกัดว่าผู้เอาประกันภัยจะเคยเคลมในส่วนของการชดเชยค่ารักษาพยาบาลรายวันไปแล้วด้วยหรือไม่” 

ส่วนในด้านความคุ้มครองชีวิตนั้น นายบรรณยง อธิบายว่า “กรณีที่เกิดเหตุไม่คาดฝันกับผู้เอาประกันภัย ตามปกติแล้วผู้รับประโยชน์จะได้รับเพียงทุนประกันในส่วนของการคุ้มครองชีวิตเท่านั้น แต่สำหรับ “ซัมซุงถึงเคลม...ก็คืน” ผู้รับประโยชน์ยังจะได้มูลค่าเงินสดจากสัญญาเพิ่มเติมอีกด้วย ซึ่งถือเป็นจุดเด่นของสัญญาเพิ่มเติมด้านสุขภาพที่มีการคิดมูลค่าเงินสดคืนให้กับผู้เอาประกัน  นอกจากนี้ อัตราเบี้ยประกันภัยของ ‘ซัมซุงถึงเคลม...ก็คืน’ ยังเป็นอัตราคงที่ ไม่มีการปรับเบี้ยประกันภัยตลอดสัญญา โดยแบบประกันสำเร็จรูปนี้ บริษัทฯ จัดทำเป็น 5 แผน คือ เริ่มต้นแผน 1 คุ้มครองการเสียชีวิต 75,000 บาท, แผน 2 - 100,000 บาท, แผน 3 - 150,000 บาท, แผน 4 - 200,000 บาท, และแผน 5 คุ้มครองการเสียชีวิต 300,000 บาท โดยทั้ง 5 แผนให้ความคุ้มครอง 7 โรคร้ายแรงเป็น 2 เท่าของความคุ้มครองชีวิต  ทั้งนี้ ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันกรณีเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล 1) กรณีเป็นคนไข้ห้องผู้ป่วยปกติ ได้รับวันละ 1% ของทุนประกันหลัก 2) แต่หากต้องเข้ารักษาตัวในห้องไอ.ซี.ยู. ได้รับค่าชดเชยเป็น 2 เท่า และที่พิเศษขึ้นไปอีกก็คือ 3) ในกรณีที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดใหญ่จากอุบัติเหตุ จะได้รับค่าชดเชยวันละ 1.5 เท่า นอกจากนี้ ยังจะได้รับค่าชดเชยพิเศษอีก 1 ก้อน โดยรับ 1 ครั้งต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง ยกตัวอย่าง ลูกค้า นาย ก. เพศชาย อายุ 30 ปี เลือกซื้อแผนที่ 3 ความคุ้มครองชีวิต 150,000 บาท คุ้มครองโรคร้ายแรง 300,000 บาท ค่าชดเชยรายวัน HB 1,500 บาท  เข้ารับการผ่าตัดใหญ่จากอุบัติเหตุ โดยต้องเข้าพักในห้อง ไอ.ซี.ยู. ในสองคืนแรก และเข้าพักห้องผู้ป่วยปกติในคืนที่สาม นาย ก. จะได้รับค่าชดเชย 3,000 บาทใน 2 วันแรก  2,250 บาทในวันที่ 3 และค่าชดเชยพิเศษ 1 ครั้งเป็นเงิน 3,000 บาท รวมค่าชดเชยที่ได้รับในครั้งนี้ 11,250 บาท  หาก นาย ก. มีชีวิตอยู่จนครบสัญญา จะได้รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระไว้ทั้ง 15 ปีคืนทั้งหมด แต่หาก นาย ก. เจ็บป่วยด้วยโรคใดโรคหนึ่งใน 7 โรคร้ายแรง จะได้รับเงินผลประโยชน์ 300,000 บาท โดยกรมธรรม์ในส่วนความคุ้มครองชีวิตและค่าชดเชยรายวัน จะยังมีผลบังคับอยู่ต่อไป ซึ่งหากนาย ก. มีชีวิตต่อไปจนครบสัญญา จะได้รับเบี้ยประกันภัยจากทั้ง 2 ส่วนคืนอีกด้วย” “บอกได้เลยว่า ‘ซัมซุงถึงเคลม...ก็คืน’ เป็นแบบประกันสำเร็จรูปที่บริษัทฯ ตั้งใจพัฒนาขึ้นเพื่อมอบความคุ้มค่าให้กับผู้เอาประกันภัย เพื่อให้เบี้ยประกันภัยทุกบาทไม่สูญเปล่า เพราะมองจากตัวเราเอง เวลาจ่ายเงินค่าประกันอะไรไป แล้วไม่ได้เคลม ก็ยังนึกอยากได้เบี้ยประกันคืนเลย จริงไหมครับ” นายบรรณยง กล่าวทิ้งท้าย 

แบบประกัน ‘ซัมซุงถึงเคลม...ก็คืน (Samsung Total Return 15/15)’ มีระยะเวลาความคุ้มครอง 15 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี เลือกชำระเบี้ยประกันได้ทั้งแบบรายปี  ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 20-55 ปี คุ้มครองสูงสุดถึงอายุ 70 ปี เปิดขายแล้วตั้งแต่วันนี้ ท่านที่สนใจ ติดต่อได้ที่ตัวแทนไทยซัมซุงประกันชีวิตทั่วประเทศ หรือ สอบถามที่ Call Center โทร. 02-762-7777

<< ย้อนกลับ