ไทยซัมซุง ประกันชีวิต

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าแรก /ข่าวประชาสัมพันธ์ /รายละเอียดข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ไทยซัมซุงประกันชีวิต รุกประชิดตั้งแต่ต้นปี จัดงานประชุมผู้บริหารตัวแทนทั่วประเทศ “Take Off 2017: Year of Recruitment” ชูวิสัยทัศน์ “การสร้างคนคือการสร้างเบี้ย” ตั้งเป้าเบี้ยประกันภัยปีแรก APE รวมทุกช่องทางกว่า 2,000 ล้านบาท

บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ก้าวเชิงรุกจัดงานสัมมนาผู้บริหารตัวแทนประจำปี 2560 หรือ Take Off 2017 : Year of Recruitment ณ เดอะ เฮอริเทจ บางแสน เพื่อวางกลยุทธ์การสร้างผลผลิตผ่านการสร้างตัวแทนและทีมงานคุณภาพ โดย คุณอิก เจ ฮาน ประธานบริหารและกรรมการผู้จัดการ ได้เปิดประชุมและกล่าวสรุปผลงานในปีที่ผ่านมาว่า มีการเติบโตของเบี้ยประกันมากกว่า 50% และในปีนี้บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายผลผลิตรวมทุกช่องทางกว่า 2,000 ล้านบาท โดยยังคงนโยบายการบริหารงบประมาณที่สนับสนุนฝ่ายขายทุกด้านอย่างต่อเนื่อง ทั้งโปรโมชั่นการแข่งขันและคุณวุฒิที่เข้มข้นแปลกใหม่น่าสนใจ การยกระดับผลตอบแทนฝ่ายขายที่เข้าถึงและเป็นจริงได้โดยเฉพาะผลประโยชน์จากการสร้างคนใหม่ที่มีคุณภาพ สำหรับการอบรมพัฒนาฝ่ายขายนั้น มีโครงการสำคัญ 2 โครงการที่ได้รับการส่งเสริมจากบริษัทแม่ที่เกาหลี ได้แก่ ‘Samsung Leader’s Academy’ ต่อเนื่องจากปีที่แล้วโดยส่งผู้บริหารที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ไปอบรมที่ซัมซุงไลฟ์ และโครงการใหม่ของปีนี้ ‘Protection Premiere Club’ คัดเลือกฝ่ายขาย 20 อันดับแรกที่มีผลงาน Big Case แบบประกันคุ้มครองตลอดชีพสูงสุด เดินทางไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาล Samsung พร้อมทั้งฝึกอบรมด้านการวางแผนทางการเงินที่ซัมซุงไลฟ์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังตอกย้ำความน่าเชื่อถือของแบรนด์ซัมซุงไลฟ์และไทยซัมซุงประกันชีวิตควบคู่กันไป อาทิ การเตรียมโฆษณาทางโทรทัศน์ ป้ายบิลบอร์ด อินเทอร์เนต และสื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งจะเริ่มโปรโมทตั้งแต่ไตรมาสที่สองของปี คุณอิก เจ ฮาน ทิ้งท้ายว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ไทยซัมซุงประกันชีวิตจะปรับทิศทางการขายไปเป็นแบบดิจิตอลแพลตฟอร์ม คือ ธุรกิจการขายประกันชีวิตผ่านระบบออนไลน์ ทั้งการนำเสนอแบบประกัน การกรอกใบคำขอเอาประกันภัยแบบดิจิตอล และธุรกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามเทรนด์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป

คุณบรรณยง นราสวัสดิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารช่องทางจัดจำหน่าย ได้อธิบายเพิ่มเติม “ปีนี้ช่องทางจัดจำหน่ายรายบุคคลยังคงเป็นช่องทางการขายหลักของบริษัทฯ ทั้งช่องทาง General Agency และ SFC โดยเน้นวิสัยทัศน์ “การสร้างคนคือการสร้างเบี้ย” จึงวางกลยุทธ์ที่เน้นการสร้างและพัฒนาทีมงานฝ่ายขายให้เป็นมืออาชีพ ตั้งแต่กระบวนการคิด อุปนิสัย ไปจนถึงทักษะในอาชีพ โดยผู้บริหารทุกระดับต้องมีมาตรฐานในการชักชวนและคัดกรองคนที่จะเข้ามาร่วมทีม เพื่อให้ได้คนที่มีศักยภาพและธรรมาภิบาลเข้าสู่อาชีพ นอกจากสร้างคนใหม่แล้ว ก็ต้องพัฒนาคนเก่าให้เติบโตไปพร้อมๆ กัน ทั้งนี้ คุณคมกฤษ ลายลักษณ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการจัดจำหน่ายผ่านช่องทางรายบุคคล ได้ประกาศเป้าหมายของช่องทางจัดจำหน่ายรายบุคคลว่าในปี 2560 ช่องทางตัวแทน (General Agency) ตั้งเป้าเบี้ยประกันภัยปีแรก (APE) 1,600 ล้านบาท สร้างคนใหม่ (New Code) 5,100 คน และมีจำนวนตัวแทน Active ต่อเดือนเฉลี่ย มากกว่า 1,600 คน และช่องทาง SFC ตั้งเป้า APE 320 ล้านบาท New Code 1,200 คน และจำนวนตัวแทน Active เฉลี่ยนเดือนละ 520 คน

สำหรับช่องทางการจำหน่ายอื่นๆ นั้น คุณบรรณยง อธิบายว่า บริษัทฯ เน้นขยายธุรกิจของช่องทาง Group Marketing ต่อยอดโอกาสและขยายฐานตลาดประกันกลุ่มโดยเป็นพาร์ทเนอร์ทำงานอย่างใกล้ชิดกับฝ่ายขายช่องทางจัดจำหน่ายรายบุคคล ซึ่งมีการแบ่งทีมงานลงพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนการขาย ทั้งนี้ ได้ตั้งเป้าผลผลิตธุรกิจใหม่จากช่องทาง Group Marketing ในปีนี้ 100 ล้านบาท “ผมและทีมงานจะสนับสนุนและทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่ไปกับผู้บริหารฝ่ายขายทุกท่านให้สร้างทีมงานที่มีคุณภาพอย่างเต็มกำลัง เพื่อให้สามารถส่งมอบผลผลิตตามเป้าหมายในปีนี้ครับ” คุณบรรณยง กล่าวทิ้งท้าย

<< ย้อนกลับ