ไทยซัมซุง ประกันชีวิต

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าแรก /ข่าวประชาสัมพันธ์ /รายละเอียดข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

อิก เจ ฮาน CEO ไทยซัมซุงประกันชีวิต ประกาศเป้าหมาย 20·5·5 เร่งการเติบโตระยะยาว

ในงานประชุมผู้บริหารฝ่ายขายระดับสูงเมื่อต้นเดือน สิงหาคม 2561 นายอิก เจ ฮาน CEO ไทยซัมซุงประกันชีวิต ได้ประกาศเป้าหมายขององค์กร “20•5•5” ซึ่งเป็นการรวมกันของตัวเลข 3 ส่วน คือ ภายในปี 2020 บริษัทฯ วางเป้าหมายเติบโตในส่วนของยอดขายปีแรกในช่องทางจัดจำหน่ายรายบุคคลขึ้นเป็นอันดับที่ 5 ของอุตสาหกรรม และมีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ที่ 5% ซึ่งปัจจุบันอยู่ในอันดับที่ 8

 

เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจเพื่อการพิชิตเป้าหมายดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้มีการปรับเปลี่ยน โครงสร้างการทำงานภายในบริษัทฯ และเพิ่มการสนับสนุนการทำงานของฝ่ายขายในทุกระดับ

ในส่วนของระบบการบริหารภายในบริษัทฯ นั้นได้แต่งตั้ง คุณคมกฤษ ลายลักษณ์ เป็นกรรมการบริษัทฯ เพิ่มอีกหนึ่งหน้าที่นอกเหนือจากตำแหน่ง CILO ที่ดำรงอยู่แต่เดิม แต่งตั้ง คุณภรต ยมจินดา เป็นที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ (Advisor to CEO) เปรียบเสมือนกุนซือในด้านนโยบายและปฏิบัติการต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารฝ่ายขาย แต่งตั้ง คุณนวพร วงศ์มาลาวณิช ขึ้นเป็นประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการประกันชีวิต (COO) ดูแลรับผิดชอบส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการประกันชีวิตแบบบูรณาการ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรในภาพใหญ่ทั้งงานสนับสนุนฝ่ายขายและการบริการลูกค้า

ในด้านการสนับสนุนฝ่ายขาย ได้แต่งตั้ง คุณพรประภา สุกรีภิรมย์ เป็น ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ (Assistant to CEO) เพื่อสื่อสารกับบริษัทฯ ในประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับฝ่ายขาย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีโครงการสนับสนุนการขายที่มีความเป็นเอกลักษณ์ แตกต่างจากบริษัทอื่นในธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเบี้ยประกัน และด้านการสรรหาทีมงานใหม่ โดยมุ่งเน้นสร้างความเชื่อมั่นกับตัวแทน ให้ผลประโยชน์สูงที่สุด ไม่ว่าจะเป็น 1.โครงการ Samsung Leader Academy ซึ่งเป็นโครงการที่จะส่งผู้บริหารตัวแทนและผู้บริหารระดับสูงฝ่ายขายทุกท่านไปศึกษางานจาก Samsung Life Insurance ณ ประเทศเกาหลีใต้ 2. Samsung VVIP privilege Trip ทริปเดินทางพิเศษแบบ Exclusive ที่นอกจากได้ท่องเที่ยวและรับประอาหารสุดพิเศษแล้ว ยังได้เดินทางไปดูงานอุตสาหกรรมและความสำเร็จของซัมซุง ซึ่งไม่ได้เปิดให้คนทั่วไปเข้าชมอีกด้วย 3.จัดทริปตรวจสุขภาพ ณ โรงพยาบาลซัมซุงอันดับ 1 ของประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งมีนวัตกรรมทางการแพทย์ที่พัฒนาไปอย่างมาก 4. สนับสนุนโครงการ Joining เพื่อเป็นเครื่องมือให้ฝ่ายขายสามารถขยายทีมงานได้อย่างรวดเร็ว 5. จัดทำ New Training Road Map มุ่งเน้นการสร้างคุณภาพตัวแทนและผู้บริหารฝ่ายขายเพื่อมุ่งสู่การเป็น Financial Planning และ Wealth Management

ในส่วนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ ได้วางแผนในการออกแบบผลิตภัณฑ์ระยะสั้นเพื่อตอบสนองตลาดที่สภาวะเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังมีแผนการขยายการใช้ระบบดิจิตัลบนโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต สำหรับงานใหม่เพื่อการบริการที่รวดเร็วภายในปีนี้อีกด้วย ทั้งนี้ คุณชาญ เยาวะนิจ (CFCO) ยังคงรับผิดชอบบริหารช่องทางตัวแทนเต็มเวลาหรือ SFC และ คุณพรศักดิ์ สุวรรณทรรภ (CAO) รับผิดชอบในการบริหารการสร้างทีมงานใหม่

จากการปรับโครงสร้างและการสนับสนุนการทำงานของฝ่ายขายที่กล่าวข้างต้น บริษัทฯ เชื่อว่าจะเป็นแรงผลักดันให้ ไทยซัมซุงประกันชีวิต ก้าวสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างแน่นอน

<< ย้อนกลับ