ซัมซุงอีซี่เซฟวิ่ง (2)

 

 

  • รับเงินคืน 2%, 3% และ 4% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น ทุกปีตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ปีที่ 1-5, 6-10 และ 11-14 ตามลำดับ (กรณีมีชีวิต)
  • เมื่อครบสัญญารับเงินคืนรวมสูงสุด 221% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น
  • ให้ความคุ้มครองจากกรณีเสียชีวิต สูงสุด 180% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น
  • ผู้เอาประกันภัยสามารถนำเบี้ยประกันภัยไปหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 100,000 บาทต่อปี

* อายุที่รับประกันภัย 1 วัน - 65 ปี
* สามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัยเป็น รายปี, 6 เดือน, 3 เดือน หรือรายเดือน