เพื่อความคุ้มครองตลอดชีพ
ซัมซุงเพอเฟคไลฟ์

หน้าแรก /แบบประกัน/ประกันรายสามัญ/เพื่อความคุ้มครองตลอดชีพ/ซัมซุงเพอเฟคไลฟ์

ซัมซุงเพอเฟคไลฟ์

 
 

  • ให้ความคุ้มครองตลอดชีพ หรือจนกระทั่งผู้เอาประกันภัยมีอายุ 99 ปี สูงสุดถึง 300% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • รับเงินคืน 15%, 20%, 25% และ 40% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตามลำดับทุกๆ 5 ปี 
  • (กรณีมีชีวิต)
  • ผู้เอาประกันภัยได้รับเงินคืนตลอดสัญญามากถึง 4 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • ผู้เอาประกันภัยสามารถนำเบี้ยประกันภัยไปหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 100,000 บาทต่อปี (สำหรับผู้ที่ซื้อกรมธรรม์ Samsung Perfect Life 10 เท่านั้น)

 

* อายุที่รับประกัน : Perfect Life 10 รับตั้งแต่อายุ 24-60 ปี
* สามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัยเป็น รายปี, 6 เดือน, 3 เดือน, หรือ รายเดือน

สั่งพิมพ์หน้านี้ ส่งหน้านี้ให้เพื่อน สอบถามข้อมูล