เพื่อความคุ้มครองชั่วระยะเวลา
ซัมซุงเทอมไลฟ์

หน้าแรก /แบบประกัน/ประกันรายสามัญ/เพื่อความคุ้มครองชั่วระยะเวลา/ซัมซุงเทอมไลฟ์

ซัมซุงเทอมไลฟ์

 

 

เพราะความมั่นคงและอนาคตของครอบครัว มีค่ามากเกินกว่าความเสี่ยง... มอบความห่วงใยแก่คนที่คุณรักด้วย ซัมซุง เทอมไลฟ์ ดูแลครอบครัวคุณตลอดไป

 


ผลประโยชน์ที่ได้รับ
กรณีเสียชีวิต

ให้ความคุ้มครอง 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
โดยจ่ายเงินชดเชยให้แก่ ผู้รับผลประโยชน์หรือทายาท


อายุที่รับประกัน
แบบประกันภัย ระยะเวลาชำระ
เบี้ยประกันภัย
ระยะเวลา
คุ้มครอง
อายุของ
ผู้เอาประกันภัย
ที่รับประกันภัย
ซัมซุง เทอมไลฟ์ 15 15 ปี 15 ปี 20 - 59 ปี

ข้อกำหนดการรับประกันภัย
  • ชำระเบี้ยประกันภัยเป็นงวดรายปี
  • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 300,000 บาท
  • จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด ไม่เกิน 5,000,000 บาท / ผู้เอาประกันภัย 1 ราย
  • ผู้เอาประกันภัยซื้อสัญญาเพิ่มเติมใดๆ ได้ทุกแบบ ยกเว้น สัญญาเพิ่มเติมชั่วระยะเวลา(TR)
    และไม่มีการแถม สัญญาเพิ่มเติมการยกเว้นชำระเบี้ย(WP)
  • หลักเกณฑ์การตรวจสุขภาพ ให้เป็นไปตามระเบียบและเงื่อนไขของบริษัทฯ
  • ผู้เอาประกันภัยสามารถนำเบี้ยประกันภัยไปหักลดหย่อนภาษีได้ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด สูงสุดถึง 100,000 บาท
สั่งพิมพ์หน้านี้ ส่งหน้านี้ให้เพื่อน สอบถามข้อมูล