หน้าแรก /แบบประกัน/ประกันรายสามัญ/เพื่อการออมทรัพย์/ซัมซุงซุปเปอร์เซฟวิ่ง

ซัมซุงซุปเปอร์เซฟวิ่ง 10/6  • รับเงินคืน 6% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้นทุกปี ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1-5 (กรณีมีชีวิต)
  • รับเงินคืน 8% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้นทุกปี ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 6-9 (กรณีมีชีวิต)
  • เมื่อครบสัญญารับเงินก้อนใหญ่ 638% รวมรับสูงสุด 700% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น (กรณีมีชีวิต)
  • ให้ความคุ้มครองจากกรณีเสียชีวิต สูงสุด 600% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น
  • ผู้เอาประกันภัยสามารถนำเบี้ยประกันภัยไปหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 100,000 บาทต่อปี

* ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
* ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
* อายุที่รับประกันภัย 1 วัน - 75 ปี
* ระยะเวลาคุ้มครอง 10 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 6 ปี
* ทุนประกันภัยเริ่มต้นตั้งแต่ 20,000 บาท
* ชำระเบี้ยประกันภัยเป็นงวดรายปีเท่านั้น
* เบี้ยประกันภัยงวดรายปี 1,000 บาท ต่อทุนประกันภัย 1,000 บาท เท่ากัน ทุกเพศ ทุกอายุ
* ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมใดๆ ได้

 

 

สั่งพิมพ์หน้านี้ ส่งหน้านี้ให้เพื่อน สอบถามข้อมูล