เพื่อการออมทรัพย์
ซัมซุงเกษียณสุขใจ (2)

หน้าแรก /แบบประกัน/ประกันรายสามัญ/เพื่อการออมทรัพย์/ซัมซุงเกษียณสุขใจ

ซัมซุงเกษียณสุขใจ (2)

 

  • รับเงินคืน 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยอายุครบ 60 ปี
  • รับเงินคืน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น เสมือนเงินบำนาญต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 61 - 70 ปี
  • เมื่อครบกำหนดสัญญารับเงินคืนก้อนใหญ่อีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น
  • ให้ความคุ้มครองจากกรณีเสียชีวิต 100% และ 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น ในระหว่างปีกรมธรรม์ประกันภัยที่ 1-5 และปีที่ 6 จนถึงครบกำหนดสัญญา (ตามลำดับ)
  • ผู้เอาประกันสามารถนำเบี้ยประกันไปหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 100,000 บาทต่อปี

 

* อายุที่รับประกันภัย 1 วัน - 50 ปี
* สามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัยเป็น รายปี, 6 เดือน, 3 เดือน หรือรายเดือน

 

สั่งพิมพ์หน้านี้ ส่งหน้านี้ให้เพื่อน สอบถามข้อมูล