ประกันรายสามัญ
อุบัติเหตุ

หน้าแรก /แบบประกัน/สั่งซื้อแบบประกันออนไลน์ (PA)

สั่งซื้อแบบประกันออนไลน์ (PA)

รายละเอียดการสั่งซื้อ
อุบัติเหตุส่วนบุคคล PA1700-4
ชั้นอาชีพ 4
วันเริ่มต้นคุ้มครอง
ราคารวม (บาท) 1700 บาท
รายละเอียดผู้เอาประกัน
คำนำหน้า *
เพศ *
ชื่อ *
นามสกุล *
ชื่อผู้ใช้ *
รหัสผ่าน *
ยืนยันรหัสผ่าน *
วันเกิด *
อายุ *
สัญชาติ
สถานภาพสมรส *
ที่อยู่ *
ตำบล/แขวง
จังหวัด *
อำเภอ/เขต *
รหัสไปรษณีย์ *
โทรศัพท์ *
โทรสาร
โทรศัพท์มือถือ *
อีเมลล์ *
อาชีพ
ระบุ
รายได้ต่อเดือน
สถานที่ทำงาน
 
  ต้องการสมัครเป็นสมาชิกจดหมายข่าว (e-newsletter) ไทยซัมซุง
* ข้อมูลบังคับกรอก
 
สั่งพิมพ์หน้านี้ ส่งหน้านี้ให้เพื่อน สอบถามข้อมูล