หน้าแรก /แบบประกัน/ประกันรายสามัญ/เพื่อความคุ้มครองตลอดชีพ/ตลอดชีพ 99

ตลอดชีพ 99

ผลประโยชน์ที่ได้รับ
กรณีเสียชีวิต

ให้ความคุ้มครอง 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

กรณีมีชีวิต

ครบกำหนดสัญญารับเงินคืน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย


อายุรับประกันภัย
แบบประกันภัย ระยะเวลา
ชำระเบี้ย
ประกันภัย (ปี)
ระยะเวลา
คุ้มครอง
อายุของ
ผู้เอาประกันภัย
ที่รับประกันภัย
ตลอดชีพ 99/10 10 อายุครบ 99 ปี 1 วัน - 65 ปี
ตลอดชีพ 99/15 15 อายุครบ 99 ปี 1 วัน - 65 ปี
ตลอดชีพ 99/20 20 อายุครบ 99 ปี 1 วัน - 65 ปี
ตลอดชีพ 99/90 ถึงอายุ 90 ปี อายุครบ 99 ปี 1 วัน - 65 ปี

ส่วนลดอัตราเบี้ยประกันภัย (ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท)
สำหรับแบบประกันภัยตลอดชีพ 99/10, 99/15 และ 99/20
จำนวนเงินเอาประกันภัย ส่วนลด
100,000 - 2,999,999 บาท -
3,000,000 - 9,999,999 บาท 5% ของอัตราเบี้ยประกันภัยรายปี
ตั้งแต่ 10,000,000 บาทขึ้นไป 10% ของอัตราเบี้ยประกันภัยรายปี
สำหรับแบบประกันภัยตลอดชีพ 99/90
จำนวนเงินเอาประกันภัย ส่วนลด
100,000 - 249,999 บาท -
250,000 - 599,999 บาท 1 บาท
ตั้งแต่ 600,000 บาทขึ้นไป 2 บาท

ข้อกำหนดการรับประกันภัย
  • อายุผู้เอาประกันภัยที่รับประกันภัย ตั้งแต่อายุ 1 วัน ถึง อายุ 65 ปี
  • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท
  • สามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัยเป็น รายปี / 6 เดือน / 3 เดือน หรือ รายเดือน
  • เลือกชำระเบี้ยประกันภัยได้ทั้งแบบ 10 ปี 15 ปี 20 ปี หรือถึงอายุ 90 ปี
  • ให้ความคุ้มครองสูง ตลอดอายุสัญญา หรือจนถึงผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 99 ปี
  • ผู้เอาประกันภัยสามารถนำเบี้ยประกันภัยไปหักลดหย่อนภาษีได้ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด สูงสุดถึง 100,000 บาท
สั่งพิมพ์หน้านี้ ส่งหน้านี้ให้เพื่อน สอบถามข้อมูล