ไทยซัมซุง ประกันชีวิต
โครงการพิเศษ
สำหรับผู้ถือกรมธรรม์

หน้าแรก / โครงการพิเศษสำหรับผู้ถือกรมธรรม์ / TSLI Privilege Membership 2020

TSLI Privilege Membership 2020


ระดับสมาชิก แต้มสะสม
คะแนน)
สิทธิพิเศษที่สมาชิกได้รับ
ของขวัญวันเกิด
ในเดือนเกิด
Miracle Lounge*
1 ครั้ง/ปี
Miracle Lounge*
2 ครั้ง/ปี
บัตรสมาชิก
ชีววัฒนะ
Platinum
แพลตินัม
500,000 ขึ้นไป x x x
Gold
โกลด์
250,000 - 499,999 x x
Silver
ซิลเวอร์
100,000 - 249,999 x x
Classic
คลาสสิก
70,000 - 99,999 x

 • ของขวัญวันเกิด จัดเตรียมให้ในเดือนเกิด สำหรับลูกค้าที่มีคะแนนสะสมในปี 2562 ตั้งแต่ 70,000 คะแนน ขึ้นไป
 • ห้องรับรองพิเศษที่สนามบิน (Miracle Lounge) สำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิกระดับ Silver ขึ้นไป
  (หมายเหตุ: ระดับ Silver ใช้สิทธิได้ 1 ครั้งต่อปี ระดับ Gold และ Platinum ใช้สิทธิได้ 2 ครั้งต่อปี)
  • Miracle Lounge ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
  • Miracle Lounge / Miracle Co-working Space / Sleeep Box by Miracle ณ สนามบินดอนเมือง
 • บัตรสมาชิกชีววัฒนะ Value Gold บัตรสมาชิกในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ (BDMS) ที่จะมอบสิทธิให้ท่านสามารถเข้ารับบริการตรวจสุขภาพประจำปีกับชุดตรวจสุขภาพ Gold Plus มูลค่า 6,000 บาท ได้ ณ โรงพยาบาลในเครือ BDMS รวมทั้งรับสิทธิพิเศษและส่วนลดการบริการต่าง ๆ สำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิกระดับ Platinum (บัตรมีอายุ 1 ปี นับจากวันที่บนบัตร)

การคำนวณคะแนน

การจัดระดับสมาชิกในปี 2563 คำนวณแต้มจากเบี้ยประกันที่ลูกค้าชำระทั้งหมดในปี 2562 (ตามเงื่อนไขของแต่ละแบบประกัน)

แบบประกัน นับคะแนนต่อเบี้ยประกันทุกๆ 100 บาท
แบบชำระเบี้ยประกัน 1 2 หรือ 3 ปี
เช่น ซิงเกิลพรีเมียม / ฟาสต์เซฟวิ่ง
1 คะแนน
แบบสามัญอื่น ๆ
เช่น ตลอดชีพ / ซัมซุงบำนาญ / ซัมซุงมันนี่พลัส / ซัมซุงซุปเปอร์เซฟวิ่ง
10 คะแนน

 • กรมธรรม์ที่มีความคุ้มครองตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป เช่น ตลอดชีพ 99/20 ตลอดชีพ 90/90 จะนับคะแนนเป็น 2 เท่าของการคำนวณปกติ
 • กรมธรรม์ที่ชำระเบี้ยประกันไปแล้ว ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป แต่ยังไม่ถึง 10 ปี จะนับคะแนนเพิ่มขึ้นอีก 2 เท่า หรือกรมธรรม์ที่ชำระเบี้ยประกันไปแล้ว ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป จะนับคะแนนเพิ่มขึ้นอีก 3 เท่า
 • เบี้ยประกันจากประกันอุบัติเหตุ ประกันกลุ่ม ช่องการขายผ่านธนาคาร และช่องทางการขายผ่านโทรศัพท์ ไม่เข้าร่วมรายการนี้

เงื่อนไขสิทธิพิเศษ

 • สมาชิกจะได้รับสิทธิพิเศษตามระดับสมาชิกเป็นระยะเวลา 1 ปี
 • เริ่มสิทธิสมาชิกตั้งแต่เดือนเมษายนของปีปัจจุบัน - เดือนมีนาคมของปีถัดไป ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
 • คำนวณแต้มสมาชิกใหม่ทุกปี โดยนับข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – วันที่ 31 ธันวาคมของปีปัจจุบัน เพื่อจัดระดับสมาชิกของปีถัดไป