• ซัมซุง ประกันชีวิต
  • ซัมซุง ประกันชีวิต
  • ซัมซุง ประกันชีวิต
  • ซัมซุง ประกันชีวิต
  • ซัมซุง ประกันชีวิต
  • ซัมซุง ประกันชีวิต
  • ไทยซัมซุง ประกันชีวิต
  • ไทยซัมซุง ประกันชีวิต
  • ไทยซัมซุง ประกันชีวิต
  • ไทยซัมซุง ประกันชีวิต

ข่าวประชาสัมพันธ์

อิก เจ ฮาน CEO ไทยซัมซุงประกันชีวิต ประกาศเป้าหมาย 20·5·5 เร่งการเติบโตระยะยาว

อิก เจ ฮาน CEO ไทยซัมซุงประกันชีวิต ประกาศเป้าหมาย 20·5·5 เร่งการเติบโตระยะยาว...

 

ในงานประชุมผู้บริหารฝ่ายขายระดับสูงเมื่อต้นเดือน สิงหาคม 2561 นายอิก เจ ฮาน CEO ไทยซัมซุงประกันชีวิต ได้ประกาศเป้าหมายขององค์กร “20•5•5” ซึ่งเป็นการรวมกันของต...

อ่านต่อ >>

แบบประกัน

ในการพัฒนาไปสู่ที่สุดแห่งคุณภาพของ
บริษัทประกันชีวิต
ในประเทศไทย

อ่านต่อ >>

กิจกรรมเพื่อสังคม

ด้วยหัวใจแห่งการแบ่งปัน
We Love & Share

อ่านต่อ >>

ข้อมูลไทยซัมซุง