เพื่อการออมทรัพย์
ซัมซุงฟาสท์เซฟวิ่ง

หน้าแรก /แบบประกัน/ประกันรายสามัญ/เพื่อการออมทรัพย์/ซัมซุงฟาสท์เซฟวิ่ง 10/3

ซัมซุงฟาสท์เซฟวิ่ง 10/3

 

  • รับเงินคืน 5% และ 7% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้นทุกปี ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1-4 และ 5-9 ตามลำดับ
  • ครบสัญญารับเงินคืนรวมสูงสุด 255% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น
  • ให้ความคุ้มครองจากกรณีเสียชีวิต สูงสุด 185% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น
  • *สามารถนำเบี้ยประกันภันภัยไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 100,000 บาท

  • *อายุที่รับประกันภัย 1 วัน ถึง อายุ 80 ปี
  • *จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท
  • *อัตราเบี้ยประกันภัยรายปี 650 บาท ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท เท่ากันทุกเพศ ทุกอายุ
  • *สามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัยเป็น รายปี / 6 เดือน / 3 เดือน หรือ รายเดือน


สั่งพิมพ์หน้านี้ ส่งหน้านี้ให้เพื่อน สอบถามข้อมูล